Zoznámenie sa so šelmami: Na úvod vás čaká krátke školenie o bezpečnosti a správaní sa v prítomnosti šeliem a potom už si môžete užiť vstup do výbehu rysov, ocelotov a karakalov. Tiež sa dozviete mnoho informácií o chovaných šelmách - o ich živote v prírode i zajatí, spôsobe kŕmenia, veterinárnej starostlivosti, skrotení a podobne. Podľa aktuálnej situácie je možný aj kontakt s niektorou šelmou.

Kŕmenie šeliem: Začiatok programu je rovnaký ako pri Zoznámení sa so šelmami (krátke školenie, zaujímavé informácie a vstup do výbehov), ide vlastne o jeho rozšírenie. Potom však príde to hlavné. Mačkovité šelmy sú najaktívnejšie večer a v noci, kedy lovia. Tento program ponúka klientom zážitok, ktorý spočíva práve v kŕmení šeliem vo večerných hodinách. Pri kŕmení budete priamo vo výbehoch pri šelmách, niektoré sú aj pri kŕmení kontaktné. Začiatok kŕmenia záleží na ročnom období.

Komentovaná prehliadka: Pre jednotlivcov i skupiny je tu možnosť komentovanej prehliadky spojené so vstupom do niektorého výbehu šeliem. Okrem informácií o šelmách v prírode sa dozviete aj skúsenosti s ich chovom v zajatí, možnosťami skrotenia a rozmnožovania.

Po celú dobu zážitku si šelmy samozrejme môžete fotiť či natáčať na video.